AHZ 電子計重秤
AHZ 電子計重秤
卡車地磅
卡車地磅
M501型 座椅式體重秤
M501型 座椅式體重秤

 

SHC 高精度計數報警秤
SHC 高精度計數報警秤
ST 手推車秤
ST 手推車秤
JWP 防水計重秤
JWP 防水計重秤

 

JC 電子吊秤
JC 電子吊秤
NE 電子精密天平 (簡易型)
NE 電子精密天平 (簡易型)
HDC 工業級電子計數秤
HDC 工業級電子計數秤

 

ND 數位電子秤
ND 數位電子秤
SD-高腳台秤
SD-高腳台秤
FIP 防水台秤
FIP 防水台秤

 

ALH3 計數秤
ALH3 計數秤
油壓拖板秤
油壓拖板秤
雙層式小地磅
雙層式小地磅

 

FHC 計數台秤
FHC 計數台秤
P-100 自動台秤
P-100 自動台秤
AJ 日本製高精度電子天平
AJ 日本製高精度電子天平

 

FW系列 計重台秤
FW系列 計重台秤
AW220 日本電子分析天平
AW220 日本電子分析天平

 

服務中心設有產品展示中心及維修中心,歡迎來電洽詢或親恰本公司。